Protecció de dades:

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de SEGURCAIXA ADESLAS, SA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, la finalitat de la qual és la gestió de la relació amb els seus clients i la prestació dels serveis contractats.

 

En aquest sentit, aquesta promoció la gestiona GRASS ROOTS GROUP ESPAÑA, SL, en la seva qualitat de prestador de serveis de SegurCaixa Adeslas, actuant com a encarregat del tractament, de manera que Grass Roots no tracta ni conserva les seves dades amb cap altra finalitat. Igualment, l'informem que Grass Roots adopta les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades personals.

 

Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça promo@renuevesupoliza.com, indicant-hi “Derechos Privacidad - Renueve su Póliza”, el seu nom i cognoms, i adjuntant una còpia del DNI o document anàleg que l’identifiqui.